Selasa, 19 Juni 2012

I Miss U, Pah.

I know... I'm not alone. :)


    Ke-tiada-an yang berbekaskan luka, merelakan bertahun-tahun sungguh tak biasa!!


Tidak ada komentar: